Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy

loga3Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” powstało w roku 2006 w Złocieńcu. Organizacja działa na obszarze 11 gmin Pomorza Środkowego: Barwice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Szczecinek, Wierzchowo i Złocieniec. LGD „Partnerstwo Drawy” realizuje działanie Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja w ramach Osi Priorytetowej 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER jest podejściem przekrojowym, którego celem aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego w małych miasteczkach i na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. „Partnerstwo Drawy” zrzesza obecnie 76 członków z trzech sektorów – społecznego (organizacje społeczne, osoby fizyczne), publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki) i gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy). Poza tym Stowarzyszenie realizuje wiele projektów i działań na rzecz swoich członków i lokalnych społeczności. M.in jest organizacją grantową programu Działaj Lokalnie – Akademii Rozwoju Filantropii , uczestnikiem programu Nowe Technologie Lokalnie – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerstwo Drawy realizuje także wiele własnych projektów, współfinasowanych z różnych źródeł m.in. poprzez Województwo Zachodniopomorskie, Członków LGD, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tych projektów LGD Partnerstwo Drawy wydaje publikacje (albumy, mapy, informatory, przewodniki, grę planszową) organizuje szkolenia, konferencje, imprezy kulturalne, rozrywkowe i turystyczne. Stowarzyszenie inicjuje wiele lokalnych projektów, wielu działaniom patronuje iwspiera. Stowarzyszenie zatrudnia 4 etatowych pracowników, dysponuje biurem wyposażonym w nowoczesnym sprzęt. Szczegółowe informacje o działaniach i dorobku LGD „Partnerstwo Drawy” na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 6
www.partnerstwodrawy.pl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.