Pojezierze Myśliborskie

 

Obszar działania „Lidera Pojezierza” znajduje się na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. Wszystkie 12 gmin poszczycić się mogą pomnikami przyrody, między innymi takimi jak: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, starodrzew przykościelny, aleje i szpalery (lipowe, klonowe jaworowe, topolowe, platanowe) oraz głazy narzutowe. Niektóre gminy mają także interesujące rezerwaty przyrody np. „Cisy Boleszkowickie”, „Florystyczny rezerwat przyrody – jezioro Jasne”, „Rezerwat Łasko” z kolonią czapli siwej oraz parki. Najsłynniejszym jest park w Przelewicach z XIX w. o pow. 30 ha – obecnie Ogród Dendrologiczny, w którym rosną niemal wszystkie chronione w Polsce gatunki drzewiaste. Obszar atrakcyjny jest głównie ze względu na atuty środowiska naturalnego, którymi są zwłaszcza czyste środowisko naturalne, duże kompleksy leśne, duża liczba akwenów (jeziora Duży Pełcz, Trzebiń, Barlineckie, Panieńskie, Chłopowo, Krzęcin, Chłop, Będzin, Raduń, Bierzwnik, Strzeszowskie i rzeki Drawa, Płonia i Myśla – idealna na spływy kajakowe).

Historia:
Teren objęty LSR był od wczesnego średniowiecza miejscem ścierania się wpływów słowiańskich i germańskich. Po wchłonięciu w 1252 r. tych ziem przez Brandenburgię na prawym brzegu Odry utworzono Nową Marchię. Rozdzieliła ona słowiańskie księstwo zachodniopomorskie od Wielkopolski, sama granicząc z Pomorzem Gdańskim. Ważna dla średniowiecznego rozwoju Pojezierza jest historia działających tu zakonów: cystersów, templariuszy, joannitów, krzyżaków i dominikanów. Pojezierze stając się częścią Nowej Marchii dostało się pod panowanie brandenburskie, potem pruskie, wreszcie niemieckie. W czasach najnowszych (wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX) Pojezierze stanowiło bezpośrednie zaplecze szybko rosnącej stolicy Niemiec – Berlina. Barlinek i Lipiany były wśród berlińczyków popularnymi miejscowościami wypoczynkowymi.

Walory krajobrazowo – kulturowe:
Brak przemysłu ciężkiego i uciążliwych zakładów produkcyjnych oraz walory krajobrazowo kulturowe, pozostałości z epoki neolitu gm. Przelewice, Dębno, relikty kultury słowiańskiej i germańskiej np. grodzisko słowiańskie na półwyspie Storczyka w gm. Lipiany oraz średniowieczne np. XIII – wieczny kościół założony przez Templariuszy w Chwarszczanach, punkt widokowy na pole bitwy wojsk pruskich i rosyjskich z 1858 r. pod Sarbinowem, zabytki pocysterskie z klasztorem w Bierzwniku, przepięknie zachowana architektura średniowieczna w Trzcińsku – Zdroju … , zagwarantuje przybyłym na nasz obszar gościom niezapomniane wrażenia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.