Pojezierze Wałeckie

 

Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki znajduje się w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, założeniem jest działanie oddolne a swoim działaniem obejmuje Powiat Wałecki, liczba mieszkańców to ponad 28 tysięcy. „Lider Wałecki” ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego i jest porozumieniem Gmin: Mirosławiec, Tuczno, Człopa, Wałcz oraz organizacji pozarządowych. LGD Lider Wałecki tworzy 91 członków, reprezentujących 3 sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy. Warunki przyrodniczo-środowiskowe naszego regionu są największym bogactwem i stanowią jeden z filarów rozwoju. Natura szczególnie hojnie obdarzyła w malownicze jeziora i rzeki. Największe jezioro – Bytyń ma ponad 847 ha powierzchni i maksymalną głębokość 41 m. LGD dba o rozwój pojezierza wałeckiego, promuje go oraz wykorzystuje lokalne zasoby. Głównymi celami LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wspieranie działań na rzecz realizacji LSR. Ponadto LGD zajmuje się mobilizowaniem ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianiem i wymianą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.