Pojezierze Drawskie

 

Pojezierze Drawskie leży w pn.-zach. części Polski, we wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego. Kraina, w której ponad 40% powierzchni to lasy,
prawie 10% to wody powierzchniowe, a reszta przypada na użytki rolne i niewielkie
miejscowości, to miejsce o ogromnym potencjale do uprawiania turystyki. Niezagrożone
wielkim przemysłem, czyste środowisko naturalne stwarza idealne warunki do rekreacji
i wypoczynku. Unikatową i przepiękną rzeźbę terenu ukształtował i pozostawił 11-15 tys.
lat temu ostatni lodowiec zwany bałtyckim. Sprzyjające warunki klimatyczne, liczne polodowcowe
jeziora i rzeki, tworzyły warunki dla rozwoju zróżnicowanej, bardzo bogatej
i często unikatowej flory i fauny. Na turystów czekają szlaki turystyczne, wspaniale położone w bardzo urozmaiconym
polodowcowym krajobrazie, czyste i rybne jeziora oraz rzeki otoczone zielonymi,
jesienią pełnymi grzybów, lasami. Szlaki piesze, rowerowe, konne, edukacyjne ścieżki
przyrodnicze oraz szlaki kajakowe stwarzają możliwości do uprawiania wszelkich rodzajów
aktywnego wypoczynku.
Pojezierze Drawskie nie zawiedzie nikogo, kto zdecyduje się na wypoczynek w tym
regionie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.